Хидроизолационна вана при шлиц стена с PVC мембрана

Хидроизолационна вана при шлиц стена с PVC мембрана

 

Решение: Система за хидроизолация на нулев цикъл със синтетична мембрана Alkorplan PVC 35034TE 2мм.

Детайл: 
  1. Почва;
  2. Шлицова стена;
  3. Подложен бетон;
  4. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.;
  5. Alkorplan PVC 2 mm хидроизолационна мембрана;
  6. Полиетиленово фолио;
  7. Waterstop лента 4TV;
  8. Защитен бетон;
  9. Фундаментна плоча;
  10. Сутеренна стена.