Хидроизолационна вана при нормално откосиране с PVC мембрана

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с PVC мембрана

 

Решение: Система за хидроизолация на нулев цикъл със синтетична мембрана Alkorplan PVC 35034TE 2мм.

Детайл:
  1. Почва;
  2. Подложен бетон;
  3. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.;
  4. Alkorplan PVC 2 mm хидроизолационна мембрана;
  5. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.;
  6. Полиетиленово фолио;
  7. Защитен бетон;
  8. Фундаментна плоча;
  9. Сутеренна стена;
  10. Tefond Plus HDPE защитна и дренажна мембрана.