Хидроизолационна вана при нормално откосиране с битумни мембрани

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с битумни мембрани

 

Решение: Двуслойна система за хидроизолиране на нулев цикъл - тип „вана" - с полимер-битумни мембрани.

Детайл:
  1. Почва;
  2. Подложен бетон;
  3. Venus FC 4мм SBS -20◦С два пласта хидроизолация;
  4. Геотекстил серия NW 500 – 500 гр.;
  5. Полиетиленово фолио;
  6. Защитен бетон;
  7. Фундаментна плоча;
  8. Сутеренна стена;
  9. General primer битумен грунд;
  10. Tefond Plus HDPE защитна и дренажна мембрана.