Хидроизолация и дренаж на зелен покрив с битумни мембрани