Система за вентилирана фасада

 

Вентилирана фасада с покритие от метални битумни керемиди
Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Фасадата е основен компонент на сградата със съществена роля за изграждане на нейния естетичен и разпознаваем облик. Освен принос в архитектурната стойност, от ограждащите конструкции на всяка сграда се очаква да покриват все по-взискателни изисквания по отношение на: енергийна ефективност, пожароустойчивост, шумоизолация и влагоустойчивост.

Акцент

Решенията за специализиран достъп до сутерени TER на Bilco - лекота в монтажа и функционалност в експлоатационни условия

Семейната винарна компания Spiral Cellars, избира големия производител на решения за специализиран достъп Bilco UK Ltd., дългогодишен партньор на ВИ ДЖИ ЕФ за осигуряване на безпрепятствен и безопасен достъп дo своите обекти.

vjf-specializiran-dostup-izhod-suteren-bilko