PVC хидроизолация на складова база, гр. Стара Загора