Битумна хидроизолация на производствена база с разширение, с. Скутаре (Община Пловдив)