Хидроизолационни дейности на метален покрив на сграда "Биттел", гр. Пловдив.

VJF_EverGuard
Изпълнено е системно решение  - хидроизолационна система със синтетична TPO мембрана на метален покрив с LT ламарина. TPO мембраната  EverGuardTPO 2,0 mm е положена с механично фиксиране върху покривна вата. Площта на покрива е 1 500 m2.
ГАЛЕРИЯ