Свързващи топлоизолационни и армировъчни елементи за балкони

 

Описание:

ISOPRO и ISOMAXX представляват свързващи топлоизолационни и армировъчни елементи за балкони, с чиято помощ се противодейства на образуването на термомостове в едно от най-слабите места в сградите – балкони с френски прозорци.
ISOPRO се състои от топлоизолиращо тяло с дебелина 80 mm (120 mm за ISOMAXX), армировъчни пръти за поемане на различни видове усилия, елементи от бетон със специфичен състав, за поемане на натискови напрежения и фиброциментни панели с клас на горимост А1.

Предимства на продукта: 
  • лесен и бърз монтаж; 
  • редуцира разходите за отопление; 
  • предотвратява появата на влага и развитието на плесен; 
  • топлоизолационно тяло с високо качество и голяма якост; 
  • голямо разнообразие на видове; 
  • и др.