Битумна мембрана Flexobit

битумна хидроизолация основи

 

Описание 

Flexobit е система, гарантираща надеждност и ефективност в сравнение с конвенционални решения със стандартни полимер-битумни мембрани. Специфичната структура на мембраната гарантира хомогенните й характеристики, както по цялата й площ, така и в зоната на отделните снаждания. Flexobit е високоеластична и може да бъде модулирана във всички посоки, което спомага за бързата, лесна и надеждна обработка на детайлите (ъгли, преминавания, пилоти).Предимства на Flexobit

  • 1000% удължение с последващо пълно възстановяване на размера;
  • мембраната е модулируема и в трите направления;
  • 5 мм хомогенна дебелина на мембраната;
  • без пълнители;
  • без вградена армировка;
  • висока статична и динамична устойчивост на пробиване - „самовулканизиращ се" материал;
  • надеждно фиксиране на мембраната в зони и при детайли с висока сложност на изпълнение;
  • снадките притежават същите характеристики като самата мембрана;
  • заема всякакви форми без необходимост от предварително разкрояване;